Z pasji do sportu...

… zrodziło się marzenie o założeniu firmy, która będzie  zarażać aktywnym podejściem do życia codziennego i zachęcać do poszukiwania nowych form wypoczynku.

Aktualności