Z pasji do sportu...

…. zrodziło się marzenie o założeniu Klubu Sportowego, który będzie zarażał aktywnym podejściem do życia codziennego i zachęcał do poszukiwania nowych form wypoczynku.

Aktualności